Den bästa målarfärgen för huset

Vilken är egentligen den bästa målarfärgen för huset? Både färgföretagen själva och oberoende aktörer gör regelbundna tester där de undersöker vilken som är den bästa målarfärgen på marknaden. Försäkringsbolaget Folksam genomförde 2015 en stor undersökning av utomhusfärger. Av 45 färger var det endast fyra som fick godkänt. I sitt test tog Folksam hänsyn till hur färgerna exponerades för väder och vind samt vilken sida av huset som färgerna hade strukits på. En norrgavel utsätts exempelvis inte för lika mycket sol som en gavel i söderläge. Några kriterier som vägdes in i bedömningen var mögelpåväxt, krackelering och avflagning av färgen. De färger som fick bäst betyg ur både miljö- och hållbarhetsaspekt var Akrylatfärg max och Perfekt akrylatfärg, båda från Beckers. Även Bestå täckfärg från Alcro och Fasadfärg från Falu Vapen godkändes av Folksam. När du har målat färdigt och ska slänga dina tomma burkar och dina använda verktyg är det viktigt att du sorterar dina sopor rätt. På en ny miljöstation i Stockholm tar robotar hand om ditt farliga avfall.

(Visited 143 times, 1 visits today)