Graffiti – konst eller klotter

Diskussionen huruvida graffiti är konst eller klotter kommer nog aldrig att upphöra. Om man hårdrar det går det att dela in den seriösa delen av graffitin, d.v.s den som uttrycker något, i två fack, graffiti och street art. Graffitin handlar ofta om stora färgstarka namntaggar eller budskap medan street art i regel är mer lik traditionell konst. Till street artens mer kända artister hör Banksey, en konstnär vars identitet ännu inte är känd. Hans eller hennes konst har ett direkt eller underliggande budskap, inte helt sällan av politisk karaktär. Vilken lön socionomkonsult har intresserar nog inte Banksey men engagemanget för samhällsfrågor är stort. Till de mer kända verken hör bilden av två manliga poliser som kysser varandra. När man ser verk av Banksey är det lätt att förstå att de som ägnar sig åt att skriva sin tag överallt där det går, ses som klottrare och förstörelselusta. Den som däremot får se bra street art ändrar förhoppningsvis uppfattning om graffiti och ser det som konst.

Man med cykel framför en graffitimålning

(Visited 1 times, 1 visits today)